Region

O regionu

Teritorija Regionalne privredne komore Subotica nalazi se na severu Vojvodine i obuhvata teritoriju šest samouprava:

  1. Grad Subotica - 145.169 stanovnika
  2. Opština Bačka Topola - 35.575 stanovnika
  3. Opština Kanjiža - 26.391 stanovnika
  4. Opština Senta - 24.288 stanovnika
  5. Opština Ada - 18.028 stanovnika
  6. Opština Mali Iđoš - 12.585 stanovnika

Na površini od 2720 km² živi približno 262.000 stanovnika.

Region se graniči na severu sa Republikom Mađarskom i predstavlja vrata Evropske unije za jugoistočni Balkan. Koridor 10 prolazi kroz tri opštine regiona i povezuje ga sa centralnom i jugoistočnom Evropom. U Regionu postoje dva međunarodna granična prelaza - Horgoš i Kelebija, i jedan malogranični prelaz - Bajmok.

Subotica je najveći i jedan od najrazvijenijih industrijskih, kulturnih i saobraćajnih središta Bačke. Granični prelaz ka Mađarskoj udaljen je oko 10 km. Istočno od Subotice, na 7 km udaljenosti, se nalazi Palićko jezero površine 4,2 km2 i dubine 3,5 m, na nadmorskoj visini od 101 m.

Region subotičke Komore pripada Evroregiji Dunav-Kireš-Moriš-Tisa. Ova Evroregija zauzima površinu 77.367 km². Na ovom prostoru živi više od 5.500.000 ljudi. Registrovano je više od 220.000 privrednih društava.

26. marta 1850. godine na regionu današnje subotičke Komore osnovana je i delovala Komora za trgovinu, industriju i zanatstvo sa sedištem u Temišvaru. U upravu temišvarske Komore iz Subotice su birana tri predstavnika iz industrije i pet predstavnika iz trgovine. Od tada, na ovom Regionu postoji organizovan rad Komore. 07. avgusta 1975. godine počela je sa radom moderna Regionalna privredna komora Subotica.

U Regiji postoji preko 4.000 privrednih društava i oko 7.000 preduzetnika, gde privatno vlasništvo učestvuje u ukupnoj strukturi sa 99% (odnosi se na privredna društva bez učešća javnih preduzeća u statistici), a ostatak čini državno vlasništvo. Učešće regije u spoljnoj trgovini Srbije 2008. godine je iznosilo 4,00%.

Najznačajniji strani ulagači u regiji su: National Bank of Greece - Grčka; Merkator - Slovenija; San Paolo IMI S.p.A - Italija; Salford - V. Britanija; KTC - Hrvatska; Coca Cola Hellenic Bottling - Grčka/USA; Mineko - Švajcarska; Lohr - Francuska; ATB Austria - Austrija; Applicazioni Elettriche Generali s.r.l. - Italija; Elma TT - Slovenija; OMV - Austrija; Phiwa Walter Group - Nemačka; Wienerberger International - Austrija; Loher - Nemačka; Gebruder Weiss - Austrija; Pakerson - Italija; Masterplast - Mađarska; Tuš - Slovenija; Perudnina - Slovenija; GTC - Izrael; Agrokor - Hrvatska; Fornetti - Mađarska; Kristoforos Petris - Grčka; Fermopromet - Hrvatska; Tatravagonka Poprad a.s. - Slovačka; Tondach - Austrija.

Prioritetne grane subotičkog Regiona su: agro-industrijski kompleks, elektro-metalni kompleks i preduzetništvo, obzirom na njihovu zastupljenost u privrednoj strukturi. Pored toga, značajne su: tekstilna, kožarsko-prerađivačka, drvoprerađivačka, obućarska; grafička industrija i industrija građevinskog materijala.

Region je pretežnim delom orijentisan na poljoprivredu, a naročito na ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Ratarska proizvodnja se organizuje na ukupnoj površini od oko 215.000 ha, gde preovlađuje tip zemljišta černozem, koji se smatra najkvalitetnijim zemljištem. Postoje realne mogućnosti za razvoj intenzivne stočarske proizvodnje. Pored toga, ovo područje raspolaže sa dobrim peskom na Subotičko-horgoškoj peščari, koji je veoma pogodan za proizvodnju voća (jabuka) i grožđa, a prostire se na površini od oko 21.000 ha.

Ovo područje raspolaže sa veoma značajnim kapacitetom za proizvodnju hrane. Među značajnijim se mogu istaći klanice sa preradnim kapacitetima, industrija šećera, čokolade i bonbona, mlekare, fabrike za preradu pšenice, proizvodnja stočne hrane, fabrike za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, više kapaciteta za preradu voća i povrća, meda, mlekara itd.

Hemijska industrija je povezana sa razvojem poljoprivrede i sa njenim uvrštavanjem u prioritete zatvara se krug proizvodnje hrane. Sadašnja proizvodnja veštačkih đubriva i sredstava za zaštitu bilja ne zadovoljava potrebe poljoprivrede.

U Regionu postoje značajni kapaciteti za proizvodnju električnih uređaja i opreme, i proizvodnju građevinskih materijala. Firme iz ovih grana privrede su najznačajniji izvoznici u Regionu.

Ovo područje ima razvijenu trgovačku i saobraćajnu mrežu. Na Regionu je razvijen željeznički, drumski i rečni saobraćaj.

U Regionu se nastoji se da se tranzitni turizam preusmeri ka rekreativnom, lovnom i sportsko-ribolovnom, uz zahtev da se većim ekonomskim efektima koriste prirodni resursi kojima ovo područje raspolaže: jezero Palić, banja Kanjiža, reka Tisa, itd. Takođe, postoje veštačka jezera kod Bačke Topole, Stare Moravice, Krivaje i Novog Orahova. U Regionu postoje dve ergele: Kelebija i Zobnatica. Palićko jezero ima uređen park, kupališta na jezeru i zoološki vrt, jedan od najlepše uređenih u Srbiji. Beleži se značajno povećanje domaćih i stranih gostiju.