O nama

Menadžment

Članovi menadžmenta:

dipl. oec. Slobodan Vojinović
V.d. direktor

dipl. oec. Slobodan Vojinović

slobodan.vojinovic@pks.rs

dipl. oec. Laslo Karai
Savetnik

dipl. oec. Laslo Karai

laslo.karai@pks.rs

mr Nebojša Ševo
Koordinator za usluge

mr Nebojša Ševo

nebojsa.sevo@pks.rs

 • Trgovina
 • Turizam
 • Elektronske komunikacije i informaciono društvo
 • Saobraćaj
 • Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije
 • Kreativna industrija
 • Stručne, naučne i tehničke delatnosti
 • Privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti
 • Komunalne delatnosti
 dipl. oec. Vukašin Vojinović
Koordinator za industriju

dipl. oec. Vukašin Vojinović

vukasin.vojinovic@pks.rs

 • Energetika i energetsko rudarstvo
 • Metalna, elektro industrija, rudnici metala i metalurgija
 • Građevinarstvo, industrija građevinskog materijala i stambena industriju
 • Hemijska, gumarska industrija i industrija nemetala
 • Farmaceutska i medicinska privreda
 • Industrija tekstila, odeće, kože i obuće
dipl. oec. Damir Vojnić Tunić
Koordinator za poljoprivredu

dipl. oec. Damir Vojnić Tunić

damir.vojnic.tunic@pks.rs

 • Stočarstvo i prerada stočarskih proizvoda
 • Biljna proizvodnja
 • Prehrambena industrija
 • Šumarstvo, prerada drveta, industrija nameštaja i papira
 • Centar za organsku proizvodnju
dipl. mašinski inženjer Janoš Bagi
Sektor edukacije

dipl. mašinski inženjer Janoš Bagi

janos.bagi@pks.rs

 • Projekti EU