O nama

Menadžment

Članovi menadžmenta:

dipl. ek. Slobodan Vojinović
Direktor

dipl. ek. Slobodan Vojinović

slobodan.vojinovic@pks.rs

dipl. ek. Laslo Karai
Koordinator za industriju

dipl. ek. Laslo Karai

laslo.karai@pks.rs

 • Metalna, elektro industrija, rudnici metala i metalurgija
 • Građevinarstvo, industrija građevinskih materijala i stambenu privreda
 • Hemijska, gumarska industrija i industrija nemetala
 • Industrija tekstila, odeće, kože i obuće
 • Energetika i energetsko rudarstvo
 • Farmaceutska i medicinska privreda
 • Cirkularna ekonomija
mr Nebojša Ševo
Koordinator za usluge

mr Nebojša Ševo

nebojsa.sevo@pks.rs

 • Trgovina
 • Turizam
 • Elektronske komunikacije i informaciono društvo
 • Saobraćaj
 • Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije
 • Kreativna industrija
 • Stručne, naučne i tehničke delatnosti
 • Privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti
 • Komunalne delatnosti
dipl. ek. Damir Vojnić Tunić
Koordinator za poljoprivredu

dipl. ek. Damir Vojnić Tunić

damir.vojnic.tunic@pks.rs

 • Stočarstvo i prerada stočarskih proizvoda
 • Biljna proizvodnja
 • Prehrambena industrija
 • Šumarstvo, prerada drveta, industrija nameštaja i papira
 • Centar za organsku proizvodnju
dipl. ing. maš Janoš Bagi
Sektor edukacije

dipl. ing. maš Janoš Bagi

janos.bagi@pks.rs

 • Edukacija
 • Dualno obrazovanje
 • Obrazovna politika