Poreski dug i mirovanje

28.08.2014

Poreska uprava je omogućila na osnovu donetog zakona da sklopi ugovor sa dužnikom o mirovanju poreskog duga. Navednim dokumentom regulisane su obaveze dužnika i način plaćanja duga. Međutim, dešavaju se različite stvari tokom praćenja ovog procesa. Tako imamo situaciju da se izvrši pogrešna ili veća uplata. Da li poreski obveznik ima pravo da više ili pogrešno naplaćeni porez koristi za izmirenje glavnog poreskog duga ukoliko je stekao pravo na njegovo mirovanje? Prema mišljenju ministarstva finansija (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-236/2013-04 od28.2.2014. god.) poreski obveznik ima pravo da više ili pogrešno naplaćeni porez koristi za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu.

Detaljnije...

Preknjižavanje više uplaćenog poreza

27.08.2014

Vrlo često susrećemo se sa komentarima privrednika da Poreska uprava svoj posao ne radi kako bi trebalo i da imaju dosta zamerki na rad ove ustanove. Ponekad, moramo priznati, komentari su opravdani, međutim u većini slučajeva postoji problem nepoznavanja funkcionisanja poreskog sistema. Navešćemo jedan vrlo tipičan primer. Pre izvesnog vremena javio se jedan privrednik, pun žestine na Poresku upravu, jer je zbog pogrešne uplate njegovog knjigovođe dobio opomenu da nije platio dospele obaveze, smatrajući da to nije njihova greška, jer pare su svakako imali uplaćene pa su isto, poreznici trebali preknjižiti.

Detaljnije...

Neka pitanja vezana za Zakon o radu

26.08.2014

I pored činjenice da se u javnosti vodi vrlo živa rasprava oko primene Zakona o radu, mišljenja smo da nije naodmet ukazati na neke, po nama,  potrebne stvari, kako bi se što bolje primenio navedeni propis. Zakon o radu stupio je na snagu pri kraju prošlog meseca i kao takav već se primenjivao za nekoliko dana prethodnog meseca. I pored datih rokova oko usklađivanja sopstvenih akata, mišljenja smo da je usklađivanje potrebno uraditi što pre.

Detaljnije...


Sve vesti...

hu
en


© 2009 Regionalna privredna komora Subotica