Valutirana menica

28.11.2014

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama stupio je na snagu i primenuje se već godinu i po dana. Međutim i dalje se od privrednika javljaju pitanja vezana za neke „posebne slučajeve". Jedno od takvih pitanja odnosi se na izmirenje obaveza menicom koja je valutirana. U slučaju kada se izmirenje obaveze vrši "valutiranom menicom", obaveza plaćanja smatra se izmirenom datumom naplate menice, a ne datumom predaje menice.

Detaljnije...

Ponuda za obuku iz mađarskog jezika

27.11.2014

Prethodnih nedelja smo primili nekoliko vaših zahteva za obukom iz mađarskog jezika. U nastavku maila vam dostavljamo ponudu škole stranih jezika "Mileusnić":

1. Obuka mađarski jezik:
a. Cena: 12.000,00 din
b. Trajanje kursa: 3 meseca, 48 časova, 2 puta nedeljno u trajanju od po 90 minuta (dva školska časa)
c. Termin održavanja obuke: u dogovoru sa profesorom
d. Obuka podrazumeva komunikaciju, razgovor u simuliranim situacijama uz obradu osnovne gramatike i vokabulara, sa ciljem lakšeg savladavanja stranog jezika.

Cene kursa je izražena sa PDV-om i formirana je za 6 polaznika po grupi.

Detaljnije...

Neke činjenice o Srbiji - IV

26.11.2014

Da bi u narednim godinama krenuli napred, kao da bi projekcije državnih davanja bile zaista i ostvarive i da bi državni budžet bio razvojni, moramo se susresti sa još jednom istinom.

Enormnom rastu spoljnog duga preduzeća i banaka u Srbiji veliki doprinos su dale strane banke, odnosno njihove filijale u Srbiji. To je bila posledica želje da time ostvare visoke profite, koje od pojave svetske ekonomske krize u sve većoj meri transferišu u zemlje gde im se nalaze matične banke. Postoje podaci iz prošle godine da je gotovo ceo profit stranih banaka transferisan u matične kuće. Postoji tkz.Bečka inicijativa kojom se apelovalo da strane banke nastave tretiranje privrednih subjekata Srbije kao i pre pojave te krize, što znači da povećaju ulaganja u privredu Srbije, a ne da jednostavno profit šalju iz Srbije.

Detaljnije...


Sve vesti...

hu
en


© 2009 Regionalna privredna komora Subotica