Kamaránkról

Munkatársaink

Vezetőség tagjai:

Slobodan Vojinović, dipl. oec.
Predsednik

Slobodan Vojinović, dipl. oec.

slobodan.vojinovic@pks.rs

Nebojša Ševo, magistar političkih nauka
Sekretar Odbora

Nebojša Ševo, magistar političkih nauka

nebojsa.sevo@pks.rs

  • ekonomski odnosi sa inostranstvom
  • trgovina
  • ugostiteljstvo i turizam
  • saobraćaj i veze
  • putna privreda
Janoš Bagi, dipl. mašinski inženjer
Sekretar Odbora

Janoš Bagi, dipl. mašinski inženjer

janos.bagi@pks.rs

  • tekstil, koža, obuća
  • drvna, grafička industrija
  • građevinarstvo
  • industrija građevinskog materijala
  • stambeno - komunalne delatnosti