Elektronski sertifikat

  1. Popunite zahtev za izdavanje Kvalifikovanog elektronskog sertifikata
  2. Odštampajte sebi Profakturu i Ugovor, koje šaljete u Privrednu komoru Srbije
  3. Nakon izrade kartice, istu podižete lično, uz Ugovor, u prostorijama Regionalne privredne komore Subotica
  4. Na osnovu odluke Upravnog odbora RPK Subotica, pravna lica koja nisu članovi Komore, uplaćuju 3.000,00 dinara na tekući račun RPK Subotica 355-1014933-62; svrha plaćanja "Naknada za izdavanje Kvalifikovanog elektronskog sertifikata", šifra plaćanja 221 - dokaz o izvršenoj uplati proslediti e-mailom na adresu subotica@komora.net ili prikazati prilikom preuzimanja kartice