Kupovina električne energije

07.02.2014

Za određeni broj potrošača električne energije postoji obaveza zaključivanja ugovora o snabdevanju sa električnom energijom. U Srbiji je počelo da funkcioniše otvoreno tržište električne energije, za kupce na visokom naponu. Zakonom o energetici određeno da od 1. januara 2013. godine pa do kraja 2013. godine, svi veliki kupci moraju da ugovore snabdevanje električne energije na tržištu. Prema dostupnim podacima koji su objavljeni, u Srbiji čak 1/3 potencijanih kupaca, koji su u obavezi da ugovore nabavku električne energije, ovaj posao nisu uradile i nalaze se na rezervnom snabdevanju, najduže 60 dana od isteka 2013. godine, tj. do 28. februara 2014. godine. Vlada Srbije odlučila je da  EPS bude rezervni snabdevač za sve one koji nisu uspeli da potpišu ugovore.

Nažalost, mi ne posedujemo podatke, da li i koliko pravnih lica koja su u obavezi da sklope ugovor o kupovini struje postoji u našem Regionu i da li su sklopili navedene ugovore. Potrebno je istaći da rezervno snabdevanje, kao što je rečeno, traje samo 60 dana, posle kojega se potrošači isključuju sa mreže, a cena takve struje je viša za oko 30 %.

Zainteresovane kompanije mogu da nađu snabdevače mimo "Elektroprivrede Srbije". Trenutno, u Srbiji evidentirano je 72 licencirana prodavca električne energije, od kojih je određen broj stranih prodavaca.

Namera nam je da svima onima koji eventualno nisu uradili ovaj posao, da to urade u narednih dvadesetak dana i da to učine na način kako su neki to uradili. Naime, postoje podaci da je veći broj preduzeća iz Regiona, pravio konzorcijume i kao takvi, zajednički su tražili najpovoljnijeg dobaljača. Na ovaj način su dobili povoljnije cene jer su nastupali kao  veliki kupci energije, što samo po sebi nosi mogućnost da se dobiju bolji uslovi. Nakon sklapanja ugovora, pošto je potrošnja struje pojedinačna, prodavac struje fakturiše pojedinačno,čime su ova pravna lica ostvarili svoj cilj. Pošto je ovo vrlo povoljan način kupovine struje, ponavljamo, ukoliko niste uradili ovaj posao pokušajte da pronađete još neke koji to nisu uradili i zajedno tražite najpovoljnije prodavce.

 

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA

Senćanski put 15
24000 Subotica
Republika Srbija
Tel/faks: +381 24 553 357
E-mail: subotica@komora.net
Web: www.rpk-subotica.org.rs

Povratak...

hu
en


© 2009 Regionalna privredna komora Subotica