Aktuelnosti

Javna ovlašćenja PKS koja možete dobiti u PKS - RPK Subotica

12feb2018

Obaveštavamo vas da je Privredna komora Srbije – RPK Severnobačkog upravnog okruga uključena u vršenje sledećih javnih ovlašćenja PKS:

  • prijem i izdavanje dokumenata potrebnih za poslovanje u Republici Srbiji poput uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki; potvrde da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji; potvrde o članstvu u PKS itd.
  • prijem i izdavanje izvoznih dokumenata poput uverenja o nepreferencijalnom poreklu robe; uverenja o preferencijalnom poreklu robe (Form A) itd.
  • overu isprava koje prate robu pri izvozu (cenovnici, fakture...)

Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije za sva javna ovlašćenja PKS je moguće izvršiti elektronski, na portalu e-Usluge https://usluge.pks.rs ili u papirnom obliku, u PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga.

Preuzimanje izdatih dokumenata potrebnih za poslovanje u Srbiji se vrši elektronski sa portala eUsluge, https://usluge.pks.rs ili odštampano u PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga.

Preuzimanje izdatih izvoznih dokumenata i overa faktura i cenovnika se vrši potpisano i pečatirano, u Beogradu ili u PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga.

Stojimo vam na raspolaganju za dodatne informacije i podršku putem telefona 024/553-357 ili e-maila subotica@pks.rs.

 

VRSTA DOKUMENATA KOJA SE IZDAJU PO OSNOVU JAVNIH OVLAŠĆENJA

IZVOZNA DOKUMENTA:

· Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe

· Uverenje o domaćem poreklu robe - Form A (preferencijalno)

· Uverenje o poreklu robe za tendere Evropske unije

· Uverenje o poreklu robe iz treće zemlje

· Uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi (End User Certificate)

· Uverenje o višoj sili

· Uverenja o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja

· Uverenja u vezi sa podacima kojima PKS raspolaže

· Overa isprava koja prate robu pri izvozu i uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost (fakture, cenovnici, pozivna pisma i dr.)

DOKUMENTA POTREBNA ZA POSLOVANЈE U REPUBLICI SRBIJI:

· Uverenje o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih  nabavki

· Potvrda da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji

· Saglasnost  zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima

· Mišljenje da se reč ‘’Srbija’’ unese u poslovno ime privrednog društva

· Stručno mišljenje da se određena oprema, odnosno roba ne proizvodi u zemlji

· Mišljenje o jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla

· Uverenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u Republici Srbiji zvanično priznat međunarodni karakter

· Potvrda o proveri ispunjenosti ekonomskih uslova kod postupka aktivnog oplemenjivanja za robe iz Glave 1-24 Carinske tarife

· Potvrda o članstvu u PKS