Aktuelnosti

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pogledu obračuna PDV - Obrascu POPDV

08feb2018

Obaveštavamo vas da je Poreska uprava na svojoj internet stranici objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pogledu obračuna PDV – Obrascu POPDV u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 90/2017, koji počinje da se primenjuje 1. jula 2018. godine.

U prilogu dostavljamo predmetno uputstvo radi upoznavanja i blagovremene pripreme za primenu predmetnog Pravilnika.

Predmetno korisničko uputstvo se može preuzeti na linku: http://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4673/korisnicko-uputstvo-za-iskazivanje-podataka-u-pregledu-obracuna-pdv-.html