• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Okrugli sto - Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Aktuelnosti

Okrugli sto - Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

06feb2018

Privredna komora Srbije i Ministarstvo finansija pozivaju Vas na Okrugli sto o novinama u Zakonu o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i Pravilniku o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura.

Okrugli sto održaće se u sredu, 14. februara 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Privrednoj komori Srbije, ul. Resavska 15, sala I u prizemlju.

Predstavnici Uprave za trezor, sektora za plaćanje i fiskalnu statistiku, sektora za IT i Sektora za normativno-pravne poslove i poslovne procedure predstaviće, između ostalog, proceduru za registraciju faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama koja će se primenjivati počev od 01. marta 2018. godine.

Molimo Vas da pitanja u vezi sa izmenom Zakona i Pravilnika dostavite na elektronsku adresu ppo@pks.rs najkasnije do ponedeljka 12. februara 2018. godine, u cilju pripreme okruglog stola.

Takođe, molimo da potvrdite učešće na okruglom stolu na navedenu elektronsku adresu.

U prilogu dostavljamo pozivno pismo za učešće na Okruglom stolu.

Za dodatna pitanja u vezi Okruglog stola možete se obratiti Kristini Đurić, rukovodiocu Centra za pravne i ekonomske inicijative i politike na 011/4149-604

PREUZMITE:
1. Pozivno pismo
2. Zakon
3. Zakon o izmenama i dopunama
4. Pravilnik