• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Seminar - Ugovaranje spoljnotrgovinskog posla – kako odabrati pravi trgovinski termin (Incoterms) i adekvatan instrument plaćanja (fin.klauzulu)

Aktuelnosti

Seminar - Ugovaranje spoljnotrgovinskog posla – kako odabrati pravi trgovinski termin (Incoterms) i adekvatan instrument plaćanja (fin.klauzulu)

30jan2018

Nacionalni odbor Međunarodne trgovinske komore Srbije (ICC Serbia), organizuje seminar „Ugovaranje spoljnotrgovinskog posla – kako odabrati pravi trgovinski termin (Incoterms) i adekvatan instrument plaćanja (fin.klauzulu)“ sa ciljem pripreme svih učesnika u spoljnotrgovinskom poslovanju za efikasno obavljanje posla na međunarodnom tržištu. Seminar se realizuje kroz prezentacije i primere iz prakse, diskusiju, pitanja i odgovore.

Seminar će se održati 26.02.2018.g. u Privrednoj komori Srbije, II sprat, sala br. 4.

Obuka će vam omogućiti da pravilno i efikasno koristite neophodne alate (iz delokruga rada ICC) za uspešno obavljanje spoljnotrgovinskog posla, koji vam pružaju zaštitu od rizika i neizvesnosti poslovanja i smanjivanje nepotrebnih troškova.  

Predavači na seminaru su dugogodišnji članovi Bankarske komisije ICC i pružiće vam dragocene informacije o svim najvažnijim aspektima kupoprodajnih ugovora sa posebnim osvrtom na precizno definisanje finansijske klauzule i odabir adekvatnih trgovinskih termina (Incoterms) prilikom zaključivanja ugovora u spoljnoj trgovini.

Pozivno pismo i program seminara se nalaze u prilogu.

Rok za prijavu je 22.02.2018.

Zbog operativnosti rada broj mesta je ograničen.

PREUZMITE:
1. Pozivno pismo
2. Program

Međunarodna trgovinska komora (ICC) osnovana 1919. godine,  je najstarija i najveća svetska poslovna asocijacija, glas poslovnog sveta. Radi u korist otvorene svetske privrede na kreiranju i izradi međunarodnih pravila i standarda kao i donošenju preporuka za rešavanje problema. ICC ima oko 6.5 miliona članova iz 130 zemalja.

U svom sastavu ima 13 komisija koje pokrivaju specijalizovane oblasti poslovanja od neposrednog interesa za međunarodnu poslovnu zajednicu (komisije za arbitražu, antikorupciju, intelektualnu svojinu, bankarsku tehniku i praksu, carinu i trgovačka pravila, marketing i oglašavanje, itd.) koje čine stručnjaci iz privatnog sektora. Oni razmatraju pitanja i donose odluke, izrađuju priručnike, kodekse i sl., za koje je zainteresovan poslovni svet a u cilju olakšavanja međunarodne trgovine. Najprodavanije publikacije ICC (Incoterms, UCP, URDG, itd.) predstavljaju međunarodne standarde poslovanja, primenjive u celom svetu i koriste ih u svom svakodnevnom radu  bankari, advokati, špediteri, spoljnotrgovinci, profesori, studenti i drugi. Ovi priručnici su rezultat rada komisija ICC.

Nacionalni odbor Međunarodne trgovinske komore Srbije (ICC Serbia), osnovan 1927. godine je deo svetske mreže ICC.  Na osnovu članstva u Međunarodnoj trgovinskoj komori PKS je aktivna je aktivna članica ATA sistema  u okviru izdavačko – garantnog lanca pod okriljem ICC u Parizu.  U kontinuitetu se održavaju seminari i okrugli stolovi iz delokruga rada ICC čiji je cilj prenošenje znanja i iskustva ICC u cilju osposobljavanja domaće privrede za poslovanje po svetskim standardima na međunarodnom tržištu.