Aktuelnosti

Finansiranje IPARD projekata putem Razvojnog fonda Vojvodine

10jan2018

Podsećamo vas na konkurse Razvojnog fonda Vojvodine u 2018. godini. Novinu predstavlja mogućnost kreditiranja investicionih projekata u okviru IPARD programa.

Pravna lica i preduzetnici mogu se prijaviti na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;
 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma;
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu aplicirati na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;
 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove mehanizacije;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma;
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

Novi konkursi su otpočeli od 1. januara 2018.godine, a rokovi za podnošenje zahteva za kredit nisu ograničeni.

Više informacija možete pronaći na stranici Razvojnog fonda Vojvodine: http://www.rfapv.rs/konkursni_dokumenti.html

O novina u 2018. godini je potrebno istaći da je rok vraćanja dugoročnih kredita do sedam godina (osim po konkursu za nabavku nove mehanizacije gde je rok do pet godina), da postoji mogućnost izbora roka vraćanja kredita, dužine grejs perioda i dinamike otplate, da su povećani su maksimalni iznosi kredita na pojedinim konkursima (konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, konkurs za dugoročne kredite za kupovinu zemljišta...), da je starosna granica kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava podignuta na 70 godina, te da je kod kratkoročnih kredita za obrtna sredstva period raspoloživosti kredita produžen na 48 meseci.