Aktuelnosti

Poziv zainteresovanim privrednicima za rad u odborima komore

08jan2018

Poštovani direktori,

Dostavljam Vam „Odluku o obrazovanju odbora regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada“ donetu od strane Upravnog odbora PKS i po Članu 4. pomenute Odluke, pristupam realizaciji iste.

Molim Vas da mi u roku od tri (3) dana, zaključno sa 10.01.2018. godine, javite ko je voljan, može i hoće da bude aktivan član ovog, veoma bitnog pravca aktivnosti u komorskom radu.

Prijavu poslati na e-mail subotica@pks.rs.

Unapred zahvalan!

dipl. oec Slobodan Vojinović
V.d. direktora RPK Subotica