Aktuelnosti

Primedbe i sugestije na Zakon o izvršenju i obezbeđenju

07nov2017

Podsećamo Vas da je od 1. jula 2016. godine u punoj primeni Zakon o izvršenju i obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 106/15, 106/16 - dr. propis), koji je doneo značajne i brojne promene u postupku izvršenja, u cilјu povećanja efikasnosti u postupcima izvršenja, postojanja jedinstvene sudske prakse i pobolјšanja položaja izvršnih poverilaca i dužnika. Nјegova  kratka primena pokazala je da postoji prostor za normativna unapređenje oblasti koja reguliše materiju izvršenja i obezbeđenja.

Prema informacijama kojim raspolaže Privredna komora Srbije, u konsultacijama i kroz kontinuirani rad zajedničke Radne grupe formirane sa Ministarstvom pravde, izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) planirane su za prvi kvartal 2018. godine.

U vezi sa tim, molimo Vas ukoliko imate primedbe i sugestije na Zakon o izvršenju i obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 106/15, 106/16 - dr. propis) da nam iste dostavite do četvrtka 09.11.2017. god.na elektronsku adresu subotica@pks.rsKontakt osoba za dodatne informacije je Nađa Vukmirović, broj telefona 024/ 553-357.

U zavisnosti od Vaših stavova po ovoj temi, Privredna komora Srbije će u narednom periodu objediniti sve komentare, sugestije i predloge i iste dostaviti Ministarstvu pravde, u cilјu unapređenja zakonskih rešenja.

Preuzmite Zakon o izvršenju i obezbeđenju.