• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Predstavljanje Nacrta Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

Aktuelnosti

Predstavljanje Nacrta Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

13sep2017
NBS je pripremila Nacrt Zakona kojim se ograničava visina međubankarskih naknada po osnovu platnih kartica i uvode određena pravila u poslovanju sa platnim karticama koja se  odnose ne samo na banke izdavaoce i prihvatioce, već i na  trgovce, procesore i ostala lica koja pružaju tehničku podršku u transakcijama sa platnim karticama. Primena Zakona odraziće se na visinu provizije koju plaćaju trgovci (svi primaoci plaćanja).
 
Kako će ovaj Zakon urediti materiju koja je relevantna za veliki broj članica PKS, prezentacija Nacrta u Privrednoj komori Srbije je prilika da se predstavnici banaka, trgovačke mreže i drugih relevantnih učesnika u poslovanju sa platnim karticama, bliže upoznaju sa  odredbama Nacrta Zakona i dobiju odgovore na otvorena pitanja i nedoumice.
 
Rok za prijavu za učešće na prezentaciji je 15. septembar.
 
Rok za dostavljanje primedbi NBS na Nacrt Zakona  je 20. septembar 2017.
 
Kontakt:
Branislava Žunjić
T: 011 33 04 589
 
Preuzmite:

1. Poziv