Aktuelnosti

Spoljnotrgovinska razmena Regiona u periodu januar – jun 2017. godine

30avg2017

Region RPK Severnobačkog upravnog okruga je u prvoj polovini 2017. godine ostvario ukupnu robnu razmenu sa inostranstvom u iznosu od 966,3 miliona dolara, što je u odnosu na isti period prethodne godine umanjenje za 1,4% i čini 5,2% robne razmene Republike Srbije.

Region je ostvario izvoz u vrednosti od 497,7 miliona dolara, što je u odnosu na isti period prethodne godine umanjenje za 10,8% i ima učešće u ukupnom izvozu Republike Srbije od 6,2%.

Uvoz Regiona je iznosio 468,6 miliona dolara što je u odnosu na isti period prethodne godine uvećanje za 10,9% i ima učešće u ukupnom uvozu Republike Srbije od 4,5%.

Suficit u robnoj razmeni Regiona je iznosio 29,1 miliona dolara, i manji je za 78,5% u odnosu na prošlu godinu. Nastavljen je trend pozitivnog spoljnotrgovinskog poslovanja Regiona.

Pokrivenost uvoza izvozom je iznosio 106,2%. Primera radi, pokrivenost uvoza izvozom Republike Srbije je 77,7%.

Ukupna robna razmena je realizovana je sa 99 zemalja. Redosled prvih pet zemalja je sledeći (u milion USD): Nemačka 392,3; Mađarska 86,0; Austrija 85,1; Italija 56,0; Francuska 37,1.

Najveći deo spoljnotrgovinske razmene je realizovan sa zemljama EU, 83,7%, uz pokrivenost izvoza uvozom od 100,6%.

Prvih pet proizvoda u izvozu, prema carinskoj tarifi, su sledeći (u mil. USD): Generatori naizmenične struje 134,7; Setovi provodnika za paljenje,ost. setovi za vozila 27,8; Cevi i creva,kruti,od ostalih plastičnih masa 27,0; Delovi i pribor za motorna vozila(8701-8705),ostalo 25,4; Ostali proizvodi,od stakla 11,7.

Prvih pet proizvoda u uvozu, prema istom kriterijumu, su (u mil. USD): Delovi električnih mašina 116,2; Automobili, dizel, >1500 - 2500cm3, upotrebljavani 16,8; Setovi provodnika za paljenje, ost. setovi za vozila 6,2; Delovi i pribor za motorna vozila(8701-8705),ostalo, 5,9 Delovi izolacioni,od plastične mase 5,8.