Aktuelnosti

Spoljnotrgovinska razmena Regiona u periodu januar – april 2017. godine

08jun2017

Region RPK Severnobačkog upravnog okruga je u periodu januar - april 2017. godine ostvario ukupnu robnu razmenu sa inostranstvom u iznosu od 632,1 miliona dolara, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 1,1% i čini 5,4% robne razmene Republike Srbije.

Region je u posmatranom periodu tekuće godine ostvario izvoz u vrednosti od 326,9 miliona dolara – umanjenje od za 9,3% uz učešće u ukupnom izvozu Republike Srbije od 6,4%.

Uvoz Regiona je iznosio 305,2 miliona dolara - uvećanje za 15,1% uz učešće u ukupnom uvozu Republike Srbije od 4,7%.

Suficit u robnoj razmeni Regiona je iznosio 21,7 miliona dolara, i manji je za 77,2% u odnosu na prošlu godinu. Nastavljen je trend pozitivnog spoljnotrgovinskog poslovanja Regiona.

Pokrivenost uvoza izvozom Regiona u posmatranom periodu tekuće godine je iznosio 107,1%. Pokrivenosti uvoza izvozom Republike Srbije je 77,7%.

Ukupna robna razmena je realizovana je sa 97 zemalja. Redosled prvih pet zemalja je sledeći (u milion USD): Nemačka 262,2; Austrija 55,5; Mađarska 54,9; Italija 35,8; Francuska 24,0.

Najveći deo razmene, čak 83,9%, Region je ostvario sa zemljama članicama EU, uz pokrivenost izvoza uvozom od 104,4%.

Prvih pet proizvoda u izvozu, prema carinskoj tarifi, su sledeći (u mil. USD): Generatori naizmenične struje 93,2; Setovi provodnika za paljenje,ost. setovi za vozila 18,2; Cevi i creva,kruti,od ostalih plastičnih masa 17,6; Delovi i pribor za motorna vozila(8701-8705),ostalo 16,0; Duvan potpuno ižiljen,tip Virdžinija,za zem. van EU 9,8.

Prvih pet proizvoda u uvozu, prema grupi carinske tarife, su sledeći (u mil. USD): Delovi električnih mašina 80,9; Automobili, dizel, >1500 - 2500cm3, upotrebljavani 9,8; Setovi provodnika za paljenje, ost. setovi za vozila 4,3; Delovi izolacioni,od plastične mase 4,0; Delovi i pribor za motorna vozila(8701-8705) 3,9.