Aktuelnosti

Koristi od pristupanja STO (WTO)

24jul2015

Pre nekoliko dana američki Kongres je ponovo doneo odluku o povlašćenim trgovinskim partnerima, zemljama i teritorijama, koje mogu pod preferencijalnim uslovima izvoziti svoje proizvode u SAD bez carina. Jedna od tih zemalja sa spiska je i Srbija, koja će u Ameriku moći da izvozi proizvode sa spiska od 5.000 proizvoda koji su bez carina  i sa velikom konkurentskom prednošću u odnosu na one koji nisu na spisku Kongresa.

Ovakvo jedno pitanje, vezano za značaj povlašćenog položaja na tržištu podstaklo nas je da proanaliziramo slučajeve i institucije koje stvaraju takve situacije da se može dobiti povlašćeni položaj na tržištu. Svedoci smo različitih komentara o prednostima i nedostacima koji se ostvaruju kroz povlašćen položaj na tržištu. Ovde je svakako i nezaobilazan susret sa pričom  oko  Svetske Trgovinske Organizacije. Zagovornici ideja da li Srbija, koja nije član ove organizacije, treba to da bude ili ne, vrlo su izričiti. Ipak, vratimo se na početak, šta se dobija, a šta se gubi ?

Pođimo redom, svaka država ili teritorija koja ima autonomnu spoljnotrgovinsku politiku može postati članica Svetske Trgovinske Organizacije (WTO). WTO kao organizacija ne nameće posebne uslove za pristupanje, već to čine njene članice. Tek kada članice daju svoj pristanak, zemlja (ili teritorija) kandidat može postati nova članica WTO. Prema tome, svaki proces pristupanja je jedinstven. Zavisi od toga koliko brzo će članice dati svoj pristanak za pristupanje kandidata. Pristanak zavisi od kvaliteta ponuda kandidata i od spremnosti članica da pristanu na te uslove. Čitav proces u proseku traje oko pet godina, mada ima različitih iskustava.

Koje su očekivane koristi od članstva jedne zemlje u WTO?

Prvo, obezbeđuje se pristup stranim tržištima pod ravnopravnim uslovima. Kada država nije članica WTO, onda njeni izvoznici nemaju nikakvu zaštitu od diskriminacije prilikom izvoza. Samo članice WTO mogu da računaju na status najpovlašćenije nacije, nacionalni tretman na stranim tržištima i zaštitu u trgovinskim sporovima. Kao rezultat navedenih činjenica, treba očekivati porast izvoza iz nove članice WTO. Pri tome, privrednici bi morali da se prilagođavaju novonastalim okolnostima i većim mogućnostima za izvoz, sa jedne strane, i većoj inostranoj konkurenciji, sa druge strane.

Drugo, potrošači u zemlji mogu očekivati veću i jeftiniju inostranu ponudu i manje pritiske interesnih lobija u pravcu protekcionističke politike.

Treće, članstvo u WTO podiže ugled države i predstavlja pozitivan signal za strane investitore, pošto zemlja dokazuje da je sposobna da izgradi moderan i stabilan privredni sistem i da poštuje pravila u međunarodnoj konkurenciji.

Četvrto, za zemlje Evrope je specifično to da je članstvo u WTO preduslov za članstvo u Evropskoj uniji.

Povlašćeni položaj u trgovinskim transakcijama je našoj privredi potreban, posebno u ovo vreme kada je konkurentnost naše privrede takva da ne možemo slobodno da se pojavljujemo na svetskim pijacama. Sve prednosti koje se dobijaju kroz navedene koristi učlanjenjem u STO predstavljaju potrebu i ono što je potrebno u ovom momentu.