• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Biznis inkubator Subotica - Predavanje - Prodajne prepreke koje nemaju veze sa prodajom

Aktuelnosti

Biznis inkubator Subotica - Predavanje - Prodajne prepreke koje nemaju veze sa prodajom

07mar2019

,,Uspeh treba da se meri, ne toliko položajem do kojeg je neko dospeo tokom života, već preprekama koje je morao da savlada.“

Vedran Zavišič, konsultant i direktor vlastite firme, objasniće Vam koje su to ’nevidljive’ prepreke koje nas ometaju na putu do uspeha, i koji je recept za njihovo uspešno prevazilaženje. Onog trenutka kada ’prepreku’ počnete posmatrati kao ’korak’ ili ’neophodan proces’ a ne kao ’kamen spoticanja’, Vaš put ka uspehu postaće jasniji.

DATUM: 13.03.2019.

MESTO: KONFERENCIJSKA SALA POSLOVNOG INKUBATORA – MAGNETNA POLJA 6

VREME: 10h

VREMENSKO TRAJANJE PREDAVANJA: 2h i 30min

PRISUSTVO JE BESPLATNO!

POZIV VAŽI ZA SVA ZAINTERESOVANA LICA!

Prijava traje do: 12.03.2019. godine, do 14 časova.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

024 544 044
E-mail: office@bis-su.rs
FB: @InkubatorSubotica
Instagram: poslovni_inkubator_su

Budite u toku i pratite najnovija dešavanja Poslovnog inkubatora Subotica!