• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Poziv na prezentaciju Zakona o privatnom obezbeđenju i vrstama obaveza predviđenih za pravna lica - RPK Subotica

Aktuelnosti

Poziv na prezentaciju Zakona o privatnom obezbeđenju i vrstama obaveza predviđenih za pravna lica - RPK Subotica

05mar2019

Pozivamo Vas da u četvrtak, 07. marta 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, prisustvujete prezentaciji Zakona o privatnom obezbeđenju i vrstama obaveza koje isti predviđa za pravna lica na koje se odnosi, u organizaciji Sekcije za privatno obezbeđenje PKS- RPK Subotica.

Na događaju će se prezentovati instrukcije privrednim društvima u pogledu  budućih kontrola u primeni Zakona o privatnom obezbeđenju, te je u Vašem interesu  da budete informisani o obavezama koje proističu iz izmenjenog Zakona i načina da svoje poslovanje upodobite sa  propisima.


AGENDA DOGAĐAJA
 

  1. Upoznavanje sa izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju koji je stupio na snagu oktobra 2018. godine sa obimom i vrstom obaveza koje zakon predviđa za pravna lica na koja se odnosi - Predsednik Sekcije, g-din Petar Domić
  2. Apostrofiranje obveznika  primene Zakona  (samozaštitna delatnost, akt o proceni rizika, projekat tehničke zaštite, plan obezbeđenja, redarska služba) davaoci usluga izlaganje - Zamenik predsednika Sekcije, g-din Slobodan Lazin
  3. Izlaganje  policijskih oficira iz Policijske uprave Subotica o  vršenja njihovog  nadzora i primeni Zakona o privatnom obezbeđenju i odgovori i uputstva u vezi  najčešćih nedoumica u praksi u vezi  Zakona.
  4. Zahtevi nadležnim državnim organima lokalnih samouprava i njihove obaveze u pogledu praktične primene Zakona o privatnom obezbeđenju (sadržaji tendera, siva ekonomija, kontrole kvaliteta izvršenja  ugovora, cene i sl.)
  5. Pitanja prisutnih oko primene Zakona o privatnom obezbeđenju

 

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na e-mail subotica@pks.rs ili na telefon 024/553-357.

Takođe, prijavu možete obaviti i na e-mail petardomic56@gmail.com, a dodatne informacije dobiti na mobilni telefon g-dina Domića – 069/671580.