Aktuelnosti

Kontinuirana obuka za ovlašćene posrednike i zastupnike u osiguranju

06feb2019

Ovim Vas informišemo da u Subotici planiramo organizaciju trodnevne kontinuirane obuke za ovlašćene posrednike i zastupnike u osiguranju za one koji već poseduju licencu. 

Takođe, planiramo organizaciju sedmodnevne obuke za ovlašćene posrednike i zastupnike u osiguranju za one koji još nemaju licencu.


Ukoliko ste zainteresovani, kako bismo organizovali obuku, molimo da se javite na kontakt: janos.bagi@pks.rs ili tel. 024/553357.

 

Napomena:

Obaveštavamo vas da su, u skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. 

Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje). 

Dokaz je potrebno da se dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlјa poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja u Privrednoj komori Srbije,  najranije od dana organizovanja, odnosno održavanja prvog usavršavanja za navedena lica, u toku jedne kalendarske godine. 

Lica koja su polagala ispit u Narodnoj banci Srbije u decembru 2018. godine i kojima je Rešenje o sticanju zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju izdato u 2019. godini, nemaju obavezu kontinuiranog usavršavanja u toj godini, odnosno dužna su da se profesionalno usavršavanju počev od 2020. godine. 

Informacije o obukama za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, raspoložive su na sajtu Privredne komore Srbije, na linku http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija.

 

POSEBNA NAPOMENA:

Nakon pohađanja profesionalnog usavršavanja, potrebno je dostaviti skenirane sertifikate,  kao i kopiju rešenja o sticanju zvanja ovlašćenog posrednika odnosno ovlašćenog zastupnika u osiguranju, na adresu elektronske pošte edukacija@pks.rs.

Privredna komora Srbije je u obavezi da dostavi Narodnoj banci Srbije informaciju da ste izvršili obavezu profesionalnog usavršavanja. Uverenje o profesionalnom usavršavanju će Vam biti dostavljeno na e-mail, koje služi za vaše potrebe ili potrebe vašeg poslodavca. 

Shodno tome, navedeni dokument nije potrebno posebno dostavljati Narodnoj banci Srbije.