Aktuelnosti

JAVNI POZIV - međunarodni sajam tehnike HANNOVER MESSE 2019

27dec2018

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije zajednički objavljuju JAVNI POZIV za nastup srpskih privrednika na nacionalnom štandu Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu tehnike ’’HANNOVER MESSE’’, koji će se održati u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 01. do 05. aprila 2019. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„HANNOVER MESSE“ se održava više od 60 godina u sajamskom prostoru „Hannover Messe“ i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope. Na sajmu „HANNOVER MESSE“ 2019. godine Srbija će se predstaviti sa svojim proizvodima u hali 4 na nacionalnom štandu površine 100 m². Hala 4 je specijalizovana u oblasti: kovanja, obrade metala plastičnom deformacijom, mašinske obrade metala, kao i sistema i podsklopova.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture. Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Popunjena, potpisana i overena prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom ( nalazi se u prilogu mejla) dostavlja se poštom ili lično Privrednoj komori Srbije na adresu: Resavska 13-15, 11000 Beograd, Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam Hannover Messe. Rok za dostavljanje prijave je 16.01.2019. godine do 16 časova.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Jovanku Ćalina na broj 011/3304-575; 063/8681-704, ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774; 069/3397-621.

PREUZMITE:

1. Poziv
2. Prijava
3. Izjava
4. Menično ovlašćenje 2019
5. Program podrške internacionalizaciji privrednih društava u 2019