Aktuelnosti

Dualno obrazovanje - IZJAVE O NAMERI POSLODAVCA za školsku 2019/2020

20dec2018

Sa Izjavama o nameri poslodavca za uključivanje u dualno obrazovanje za školsku 2019/2020. godinu (Excel dokument u prilogu), počinju aktivnosti na pripremi predloga Plana upisa učenika srednjih škola po dualnom modelu obrazovanja

Popunjene Izjave, (Excel dokument – elektronski obrazac Izjave, kao i obrazac Izjave koji je odštampan, potpisan, pečatiran i skeniran) kompanije treba da dostave do druge polovine januara 2019. godine na mail: janos.bagi@pks.rs.


PREUZMITE:

1. Izjava o nameri 2019-2020
2. Uputstvo za popunjavanje Izjave o nameri za uključivanje u dualno obrazovanje
3. Obrazovni profili 

 

Kontakt za dodatne informacije: 

Bagi Janoš
Centar za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike
Privredna komora Srbije—Regionalna privredna komora Subotica
Senćanski put 15, 24000 Subotica
Tel: 024/553357
Mob: 065/5553357
E-mail: janosbagi@gmail.com
E-mail: janos.bagi@pks.rs
www.rpk-subotica.org.rs