• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Javna rasprava - Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu - Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Novi Pazar, Niš

Aktuelnosti

Javna rasprava - Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu - Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Novi Pazar, Niš

07nov2018

Poštovani, 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Privredna komora Srbije, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu, organizuju okrugli sto na kome će biti prezentovano predloženo zakonsko rešenje. 

Nacrtom zakona uređuju se pojam, ciljevi i načela socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje statusa socijalnog privrednog društva i socijalnog preduzetnika, prava i obaveze socijalnog privrednog društva, odnosno socijalnog preduzetnika, korisnici, podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, evidencije, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno preduzetništvo. 

Okrugli sto „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu”, održaće se u prostorijama Privredne komore Srbije i to: 

  1. PKS-RPK Kragujevac, 13. novembra 2018. godine, u periodu od 10,00 do 11,30 časova, ul. Dr Zorana Đinđića 10/IV, Kragujevac;
  2. PKS-RPK Novi Sad, 14. novembra 2018. godine, u periodu od 10,00 do 11,30 časova, ul. Narodnog fronta 10, Novi Sad; (rok za potvrdu učešća je 13.11.2018.g.)
  3. PKS u Beogradu, 16. novembra 2018. godine, u periodu od 10,00 do 11,30 časova, ul. Resavska 13-15, Beograd; (rok za potvrdu učešća je 15.11.2018.g.)
  4. PKS-RPK Niš, 19. novembra 2018. godine, u periodu od 11,00 do 12,30 časova, ul. Dobrička 2, Niš; (rok za potvrdu učešća je 18.11.2018.g.)
  5. PKS-RPK Kraljevo ogranak u Novom Pazaru, 20. novembra 2018. godine, u periodu od 10,00 do 11,30 časova, ul. Stevana Nemanje bb (Zgrada kulturnog centra na I spratu), Novi Pazar (rok za potvrdu učešća je 19.11.2018.g.)


Predlozi, sugestije i  komentari dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja popunjavanjem Obrasca u prilogu na mejl: rad.zaposljavanje@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu, najkasnije do 23.11.2018. godine. 

Molimo da učešće potvrdite elektronski na e-mail milica.pavic@pks.rs.

PREUZMITE:
1. Pozivno pismo - Beograd
2. Pozivno pismo - Novi Sad
3. Nacrt zakona
4. Obrazac za komentare