• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018. godini

Aktuelnosti

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018. godini

05nov2018

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu (''Službeni list APV'', broj: 57/2017 i 17/2018-rebalans i 29/2018) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (''Službeni list APV'', broj: 37/2014, 54/2014 – dr. odluka i 37/2016 i 29/2017), Pokrajinski sekretar za privredu i turizam raspisuje 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2018. GODINI

Više na linku:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1143-konkurs-klasteri-4-11-2018