• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Obuka: “Plasman proizvoda na domaće i evropsko tržište: uslovi i procedure dolaska do Srpskog i CE znaka usaglašenosti za mašine, ličnu zaštitnu opremu, električne i elektronske uređaje”

Aktuelnosti

Obuka: “Plasman proizvoda na domaće i evropsko tržište: uslovi i procedure dolaska do Srpskog i CE znaka usaglašenosti za mašine, ličnu zaštitnu opremu, električne i elektronske uređaje”

24okt2018

Poštovani,

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Institutom za standardizaciju Srbije, organizuje jednodnevnu obuku za mala i srednja preduzeća:

“Plasman proizvoda na domaće i evropsko tržište: uslovi i procedure dolaska do Srpskog i CE znaka usaglašenosti za mašine, ličnu zaštitnu opremu, električne i elektronske uređaje”


u Subotici, u prostorijama PKS-RPK Severnobačkog upravnog okruga, ul. Senćanski put 15/2, u utorak, 6. novembra 2018. godine sa početkom u 11.00 časova
.


Obuka je namenjena pre svega proizvođačima koji svoju robu plasiraju na domaće tržište, izvoznicima, uvoznicima i distributerima mašina, opreme za ličnu zaštitu, električne i elektronske opreme, kao i drugih proizvoda koji podležu tehničkim propisima koji predviđaju postavljanje Srpskog ili CE znaka usaglašenosti. Takođe, na događaj su pozvani i predstavnici odgovarajućih imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti ovih proizvoda, nadležni inspekcijski organi, kao i druge zainteresovane strane.

Na obuci će biti predstavljena Baza znanja o CE znaku i besplatna on-line aplikacija „Provera bezbednosti proizvoda“ koju je razvila Privredna komora Srbije, zatim najnovija zakonska regulativa u vezi tehničkih propisa, prateći (harmonizovani) standardi, postupci ocenjivanja usaglašenosti kao i iskustva u primeni ovih propisa.

Učesnici će imati priliku da postave pitanja predavačima Ministarstva privrede, Instituta za standardizaciju Srbije, Privredne komore Srbije i GIZ-a i da iznesu probleme u poslovanju u ovoj oblasti, kao i predloge za moguća poboljšanja. 

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite e-mailom najkasnije do 02.11. do 12 časova. Kontakt osoba je Laslo Karai (laslo.karai@pks.rs), tel. 024 553 357; 065 9555 301.

PREUZMITE: Agenda skupa