• Prva strana
  • Aktuelnosti
  • Poziv za učešće na 25. Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani od 21. do 24. novembra 2018. godine

Aktuelnosti

Poziv za učešće na 25. Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani od 21. do 24. novembra 2018. godine

11okt2018

Poštovani,

Privredna komora Srbije (PKS) i Razvojna agencija Srbije (RAS) Vas pozivaju da učestvujete na 25. Međunarodnom privrednom sajmu „PANAIR 2018“ koji se održava u Tirani, od 21. do 24. novembra 2018. godine.

Troškovi participacije za učešće izlagača na predmetnom sajmu u okviru nacionalnog štanda iznosi 1.090,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Popunjenu, potpisanu, overenu i skeniranu prijavu potrebno je da dostavite do petka 19. oktobra do 16:30 časova, a šalje se elektronskom poštom na e-mail: region@pks.rs. Skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, kada pribavite, dostavite elektronskom poštom na e-mail: region@pks.rs

Original Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za regionalnu saradnju i Komorski investicioni forum (za Marka Mandića).

Za sve potrebne informacije na raspolaganju su Vam Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju i KIF (066/875-1248; aleksandar.radovanovic@pks.rs) i Marko Mandić, samostalni savetnik u Centru za regionalnu saradnju i KIF (066/875-1259; marko.mandic@pks.rs).

PRILOG:

Javni poziv za učešće na 25. Međunarodnom sajmu privrede u Tirani
Prijava
Pravila o učestvovanju na sajmu