Aktuelnosti

Javna rasprava - Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

04okt2018

Poštovani, 

Obaveštavamo vas da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u periodu od 28. septembra do 17. oktobra 2018. godine, organizuje javnu raspravu povodom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru usaglašen je sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), Zakonom o elektronskoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 27/18), kao i Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon, 47/18) i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18). Takođe, Nacrtom zakona uvode se dva nova instituta: „Subjekt od poverenja“ i „Prikrivena kupovina“. 

Molim vas da vaše komentare na Nacrt zakona dostavite do ponedeljka, 15. oktobra 2018. godine, u 12,00 časova na e-mail adresu: ppo@pks.rs (molimo vas da kopiju komentara dostavite na subotica@pks.rs

Za sva dodatna pitanja u vezi Nacrta zakona, možete se obratiti Bojani Todorović, samostalnom savetniku u Centru za pravne i ekonomske inicijative i politike, telefon: 011/ 3230-977, e-mail: bojana.todorovic@pks.rs

U prilogu dostavljamo: