Aktuelnosti

Novi propis unapređuje akreditaciju

10jul2018

Rok za izdavanje akreditacije za srpske proizvode biće ograničen na šest meseci plus tri meseca, uz mogućnost odlaganja od strane podnosioca zahteva, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koji bi trebalo da budu usvojen tokom jeseni. 

To će puno značiti za srpsku privredu pošto će akreditacija biti usklađena sa evropskim propisima i biće skraćen postupak akreditacije koji je u nekim slučajevima trajao i godinama, rekao je u Privrednoj komori Srbije pomoćnik ministra privrede Aleksandar Starčević. 

Kako je rekao, izmene i dopune tog zakona trebalo bi da budu usvojene u okviru paketa zakona Ministarstva privrede, a tu su i krovni zakon o tehničkim zahtevima za proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti, zatim novi zakon o metrologiji… 

Do sada su održane dve javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, u Novom Sadu i Kragujevcu, a izmene su usklađene sa uredbom 765 iz 2008. godine i najnovijim standardom iz 2018. 

Izmene predviđaju veću transparentnost rada Akreditacionog tela Srbije, a privrednici će tačno znati kada će se okončati akreditacija, dodao je Starčević. Kako je objasnio, omogućena je i prekogranična saradnja sa drugim akreditacijama u regionu i redefinisani su organi unutar Akreditacionog tela Srbije. 

Starčević kaže da su zbog neizvesne akreditacije privrednici bili uskraćeni da učestvuju u pojedinim javnim nabavkama. 

Akreditacija se, pre svega, odnosi, na nadležnosti Ministarstva privrede: akreditacije za tehničke oblasti, hranu, zaštitu životne sredine, zatim u nadležnosti Ministarstva građevine i saobraćaja. Obuhvata devet oblasti iz prvog pregovaračkog poglavlja sa EU.

Kako je istaknuto u PKS, najkasnije bi početkom septembra trebalo da stigne izveštaj od Evropske komisije o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji. 

Aleksandar Perić, sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti PKS naglasio je da će taj zakon biti na korist srpske privrede i da će privrednici moći sigurnije da verifikuju proizvode za domaća i strana tržišta. Kaže da će period akreditacije biti jasno određen, kao i da će to doprineti dinamičnom razvoju srpske privrede. 

U diskusiji u PKS učestvovali su predstavnici ministarstava, Komore, privrednici kojima je ta oblast značajna za proizvodnju, predstavnici laboratorija, sertifikacionih i kontrolnih tela, nadležnih institucija.