Aktuelnosti

Javna ovlašćenja PKS koja možete dobiti u PKS - RPK Subotica

06jul2018

Poštovani privrednici, 

RPK Severnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Subotici, vrši izdavanje dokumenata po osnovu javnih ovlašćenja Privredne komore Srbije, što Vam daje mogućnost da potrebna dokumenta možete zatražiti i dobiti u Subotici: 

 • prijem i izdavanje dokumenata potrebnih za poslovanje u Republici Srbiji poput uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki; potvrde da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji; potvrde o članstvu u PKS, itd.
 • prijem i izdavanje izvoznih dokumenata poput uverenja o nepreferencijalnom poreklu robe; uverenja o preferencijalnom poreklu robe (Form A) itd.
 • overu isprava koje prate robu pri izvozu (cenovnici, fakture...)


Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije za sva javna ovlašćenja PKS je moguće izvršiti elektronski, na portalu e-Usluge https://usluge.pks.rs ili u papirnom obliku, u PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Preuzimanje izdatih dokumenata potrebnih za poslovanje u Srbiji se vrši elektronski sa portala eUsluge, https://usluge.pks.rs ili odštampano u PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Preuzimanje izdatih izvoznih dokumenata i overa faktura i cenovnika se vrši potpisano i pečatirano, u Beogradu ili u PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.
 

Stojimo vam na raspolaganju za dodatne informacije i podršku putem telefona
024/553-357 ili e-maila
subotica@pks.rs
.
 

Dokumenata koja se NEPOSREDNO izdaju u RPK Subotica po osnovu javnih ovlašćenja: 

 • Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe
 • Uverenje o domaćem poreklu robe - Form A (preferencijalno)
 • Uverenje o poreklu robe za tendere Evropske unije
 • Uverenje o poreklu robe iz treće zemlje
 • Uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi (End User Certificate)
 • Uverenje o višoj sili
 • Uverenja o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja
 • Uverenja u vezi sa podacima kojima PKS raspolaže
 • Overa isprava koja prate robu pri izvozu i uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost (fakture, cenovnici, pozivna pisma i dr.)


Dokumenta potrebna za poslovanje u Republici Srbiji koja se izdaju nakon obrade od strane stručnih službi i udruženja PKS:
 

 • Uverenje o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki
 • Potvrda da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji
 • Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima
 • Mišljenje da se reč ‘’Srbija’’ unese u poslovno ime privrednog društva
 • Stručno mišljenje da se određena oprema, odnosno roba ne proizvodi u zemlji
 • Mišljenje o jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla
 • Uverenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u Republici Srbiji zvanično priznat međunarodni karakter
 • Potvrda o proveri ispunjenosti ekonomskih uslova kod postupka aktivnog oplemenjivanja za robe iz Glave 1-24 Carinske tarife
 • Potvrda o članstvu u PKS