Aktuelnosti

Zakon o trgovini - Radna verzija

25jun2018

Dostavljamo Vam Radnu verziju Zakona o trgovini, kako bi bili u mogućnosti da u procesu pripreme zakonskog rešenja dostavite Vaše predloge, sugestije i primedbe na objavljeni tekst Radne verzije Zakona. 

U skladu sa planom rada Udruženja za trgovinu PKS za 2018. godinu i saradnjom sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, obrazložene sugestije i primedbe će biti razmotrene, a opravdane i celishodne inicijative će biti unete u tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini koji će biti pripremljen u narednom periodu. 

U prilogu dostavljamo: 

Molimo vas da predloge i sugestije na dostavljeni tekst Zakona dostavite najkasnije do 04. jula 2018. godine. godine, do 12 časova, na e-mail: trgovina@pks.rs

U nastojanju da unapredimo poslovni ambijent i uredimo efikasniji zakonski okvir, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće.