Aktuelnosti

Obuka: PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV

28jun2018

Obuka:
PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV

04. jul 2018. godine od 10.00 do 15.15 sati
Privredna komora Srbije
RPK Subotica, Senćanski put 15, Subotica


Od 01. jula 2018. godine svi obveznici PDV će bit dužni da shodno novom Pravilniku:
 

  • vode evidencije o PDV;
  • uz PDV prijavu podnose pregled obračuna PDV 

TEME: 

  • oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV
  • oblik i sadržina pregleda obračuna PDV (Obrazac POPDV)
  • iskazivanja podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom
  • primena Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanje podataka u Obrascu PP PDV
  • pitanja i odgovori 


PREDAVAČ
: Snežana Matejić, radila u PU na mestu direktora filijale Pančevo 

OBUKA JE NAMENJENA: Direktorima, zaposlenima u pravnom i finansijskom sektoru, preduzetnicima i fizičkim licima koja su poreski obveznici 

CILJ TRENINGA je da se polaznik upozna sa načinom vođenja evidencija, načinom popunjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja PDV prijave i osposobi za praktičnu primenu od 01. Jula 2018. godine. 

POLAZNICI DOBIJAJU: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci 

KOTIZACIJA: 4.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a) 

Prijave za obuku preko linka - http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija


PREUZMITE: Poziv na obuku