Aktuelnosti

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

07jun2018

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 24. maja 2018. godine, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i uputila ga u skupštinsku proceduru. 

U prilogu dostavljamo informaciju o Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Predlogom zakona, između ostalog, predviđena je izmena važeće odredbe Zakona (čl. 25. stav 3.) koja se odnosi na upotrebu pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima privrednog društva.

Takođe, članom 160. Predloga zakona propisano je da danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe određenih zakona i drugih propisa u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika.

U cilju vašeg informisanja, u prilogu pored Informacije o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo i Informaciju o odredbama predmetnog Predloga zakona koje se odnose na ukidanje upotrebe pečata, kao i Zaključak Vlade RS o ukidanju obavezne primene pečata za privredna društva, preduzetnike i druga pravna lica privatnog prava („Službeni glasnik RSˮ, broj 28/18) sa Akcionim planom koji je njegov sastavni deo.

Napominjemo da su u Akcionom planu označeni propisi (žutom bojom) koji nisu obuhvaćeni članom 160. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima možete videti na sajtu Narodne skupštine RS, putem linka http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1319-18.pdf