Aktuelnosti

Javni poziv za obuku Sertifikovanog konsultanta za digitalizaciju

16maj2018

Centar za digitalnu transformaciju d.o.o. (link)

Proces digitalizacije prepoznat je kao ključni globalni trend u svetskog ekonomiji. Digitalizacija nije samo proces transformacije društva i privrede u celini, već i neophodan preduslov opstanka kompanija na domaćem i globalnom tržištu. Primena savremenih i inovativnih tehnoloških rešenja, zasnovanih na IKT-u, danas je jedan od osnovnih instrumenata za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti ekonomije u celini.

Kao odgovor na izazove globalnog trenda digitalizacije, Privredna komora Srbije donela je odluku da osnuje Centar za digitalnu transformaciju d.o.o. Ovaj Centar će omogućiti da se na efikasan i transparentan način odgovori na sve izazove digitalizacije privrede, kroz edukaciju, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge. Projekat osnivanja i razvoja Centra za digitalnu transformaciju je podržan od strane GIZ - Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, kao i austrijske privredne komore - WKO.

Jedan od prvih koraka ka uspostavljanju modela podrške digitalnoj transformaciji, pre svega malih i srednjih privrednih društava, je stvaranje mreže konsultanata sa znanjem i iskustvom u procesima vezanim za digitalizaciju celokupnog poslovanja. Upravo zato u okviru Pilot projekta Obuka i sertifikacija konsultanata za digitalnu transformaciju - Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, u saradnji sa GIZ i WKO, upućuje Javni poziv svim zainteresovanim polaznicima obuke za Sertifikovanog konsultanta za digitalizaciju. Ovaj poziv se odnosi na sve poslovne konsultante koji svojim znanjem i radom treba da postanu partneri srpskoj privredi u procesu transformacije poslovanja u uslovima digitalne revolucije, kojoj smo svi svedoci.

Postupak izbora, obuke i sertifikacije

Obuka obuhvata dva modula – prvi modul 1.0 je opšti i namenjen je svim polaznicima kao obuka za izradu Digitalne mape puta , dok je drugi modul specifični i odnosi se na dva podmodula - 2.1 Digitalna transformacija  (modeli i procesi poslovanja), kao i 2.2 E-trgovina/E-marketing i društvene mreže.

Polaznici se pri apliciranju opredeljuju za jedan od 2 ponuđena podmodula i stiču uslove za sertifikaciju u zavisnosti od tog izbora. Nakon završene obuke, polaznici koji zadovolje tražene kriterijume će imati mogućnost da postanu Sertifikovani konsultant za digitalizaciju. Sertifikovani konsultant za digitalizaciju je sertifikat koji dodeljuje INCITE (austrijska Akademija kvaliteta Udruženja za poslovni konsalting i informacione tehnologije – UBIT), ovlašćen da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.

Od svih sertifikovanih konsultanata se očekuje da do kraja 2018. godine u okviru Pilot projekta obave najmanje jednu dvodnevnu radionicu sa zainteresovanom kompanijom, a čiji rezultat je izrađena standardizovana Digitalna mapa puta privrednog društva. Nakon toga se očekuje da konsultant, na osnovu Digitalne mape puta, sa kompanijom definiše konkretnu strategiju digitalizacije poslovanja u jednoj od dve oblasti pokrivene modulima treninga 2.1 i 2.2. Naknada za angažovanje konsultanata u radu sa kompanijama je obezbeđena kroz model finansiranja u okviru Pilot projekta 

Obuka će se odvijati u Privrednoj komori Srbije u Beogradu i traje 4 dana (od 22. juna do 25. juna 2018. godine). Sertifikacija kandidata biće organizovana u Beogradu nakon 2 do 3 nedelje po završetku obuke. Ova sertifikacija se odnosi na fizička lica, razvijena je u skladu sa ISO 17024 standardom, usklađena je i priznata na međunarodnom nivou, a vršiće je austrijski eksperti INCITE. Učešće na obuci i sertifikacija, u okviru Pilot projekta, je besplatna za sve polaznike koji ispune tražene kriterijume. Celokupna obuka i sertifikacija imaju međunarodni karakter i odvijaće se na engleskom jeziku, te je stoga jedan od preduslova visoki nivo znanja engleskog jezika. Ostale zahteve, dokumentaciju, kao i kriterijume za izbor kandidata-polaznik možete preuzeti sa linkova datih na ovoj stranici.


Vremenski okvir Pilot projekta 2018. PKS CDT 

Datum

Tema

15.05.2018.

Objavljivanje konkursa za konsultante

04.06.2018.

Rok za dostavljanje prijava

12.06.2018.

Obaveštavanje o izabranim kandidatima

22./23.06.2018.

Pripremna obuka  Osnovni modul – Izrada digitalne mape puta

24./25.06.2018.

Pripremna obuka Fokus Modul A: - Digitalna transformacija  (modeli I procesi poslovanja)
Pripremna obuka Fokus Modul B: E-trgovina/E-marketing i društvene mreže

Jul 2018.

(čeka se potvrda)

Usmena provera pred Komisijom za sertifikaciju

Sept.-Nov. 2018.

Konsalting o planu implementacije i strategiji digitalizacije

decembar 2018.

Evaluacija Pilot projekta 2018.Popunjenu aplikaciju i sva tražena dokumenta, kao i eventualna pitanja, možete dostavljati na e-mail: digitalnikonsultanti@pks.rs.


Potrebna su sledeća dokumenta:

  1. Motivaciono pismo
  2. Radna biografija (CV)
  3. Dokaz o profesionalnom iskustvu i preporuke
  4. Obrazovanje i stručno usavršavanje
  5. Izjava da lice nije osuđivano za privredne prestupe


Poziv je otvoren od 15. maja do 4. juna 2018. godine. Nakon procesa selekcije kandidata, bićete obavešteni o ishodu i ukoliko ste se kvalifikovali, biće vam dostavljen kompletan program i svi materijali neophodni za obuku.


U nastavku možete pronaći svu prateću dokumentaciju: