Aktuelnosti

Obnovljena Opšta šema preferencijala u trgovini sa SAD

04apr2018

Privredna komora Srbije obaveštava sve privredne subjekte koji izvoze ili se pripremaju za izvoz robe i usluga na tržište SAD da je obnovljeno važenje Opšte šeme preferencijala (Generalized System of Preferences), takozvanog GSP sistema, koji stupa na snagu 22. aprila 2018. godine i važiće do kraja 2020.

Opšta šema preferencijala je sredstvo trgovinske politike SAD, koje omogućuje zemljama korisnicima preferencijala, da zahvaljujući carinskim povlasticama, podstiču unapređenje izvoza, industrijalizacije i privređivanja. 

Preferencijalna trgovina podrazumeva da Srbija, pored 122 zemlje, može u SAD da izvozi bez carina ili sa minimalnom carinom. Bescarinski izvoz odnosi se na preko 4.900 proizvoda, od kojih je najveći broj industrijskih i poljoprivrednih proizvoda. Takođe, roba mora da zadovolji i kriterijum porekla - najmanje 35 odsto vrednosti robe mora da bude proizvedeno u Srbiji, kao i da bude direktno isporučena iz Srbije.

Sve dodatne informacije dostupne su na linku: GSP Guidebook

Kako je prethodni GSP program istekao 31. decembra 2017. godine, američki partneri koji su platili važeće carine između 1. januara i 22. aprila 2018. godine, a čiji su proizvodi na GSP listi, mogu tražiti povraćaj razlike u plaćenoj carini od Uprave carine SAD (US Customs Service and Border Protection). 

Sjedinjene Američke Države jedno su od najvećih i najbogatijih potrošačkih društava, koje pruža odlične šanse za prodaju širokog spektra proizvoda i usluga. Ekonomska saradnja je pretežno bazirana na investicijama američkih kompanija u Srbiji, ali je praksa je pokazala da tržište SAD ima interesa za veće i značajnije nabavke robe iz Srbije, pod uslovom da srpski izvoznici obezbede stabilne veće količine proizvoda, rokove isporuke, dizajn i standard prilagođen zahtevima američkog tržišta. 

Privreda Srbije mogla bi da izvozi neuporedivo više kvalitetnijih proizvoda nego što to čini danas, sa posebnim akcentom na poljoprivredno-prehrambene proizvode kao što su: voće i povrće, prerađevine od voća i povrća, proizvodi konditorske industrije, proizvodi drvno prerađivačke industrije, i dr. Dodatni sektori koji su dominantni u saradnji sa tržištem SAD su IT, farmacija, drvna industrija, kao i sektor rudarstva i energetike.