Aktuelnosti

Stručni seminar: Bezbedno rukovanјe opremom pod pritiskom - 2018

08mar2018

Asocijacija industrijskih gasara Srbije
SIGA

u Privrednoj komori Vojvodine
organizuje stručni seminar

BEZBEDNO RUKOVANJE
OPREMOM POD PRITISKOM - 2018

seminar je namenjen licima za bezbednost i zdravlje na radu
i rukovodiocima proizvodnje, procesa i održavanja 

četvrtak, 29.3.2018 u Novom Sadu


Asocijacija industrijskih gasara Srbije - SIGA je krovna organizacija iz oblasti gasarstva koja okuplja kompanije koje vrše proizvodnju i distribuciju gasova, proizvodnju opreme i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (lista članica dostupna na sajtu www.siga.org.rs), i koja je otpočela proces pridruživanja evropskoj asocijaciji EIGA.

Cilj seminara je stručno usavršavanje zainteresovanih i lica za bezbednost i zdravlje na radu, prema članu 38. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji će nakon uspešnog pohađanja celodnevnog seminara dobiti sertifikat, propratni materijal i smernice. Očekivani efekat seminara je pre svega podizanje svesti za bezbedno rukovanje opremom pod pritiskom i unapređenje obučenosti zaposlenih, kao i preispitivanje radnih uputstava i procedura u kompaniji u kojoj su zaposleni.               

Glavne teme seminara su aspekti bezbednog rada sa:                             

  • gasovima (tehnički, medicinski i gasovi za hranu);
  • pokretnom i stabilnom opremom pod pritiskom i instalacijama (boce, prenosivi kriogeni rezervoari, stabilni rezervoari);
  • izolacionim aparatima;
  • mobilnim uređajima i stabilnim sistemima za gašenje požara.

takođe i na temu:

  • analize i primeri iz prakse;
  • ljudski faktor.

Rok za prijavu je 15.3.2018. godine.

Kotizacija za učešće iznosi 8.500 dinara (obuhvata celodnevni seminar, lanč paket, štampani materijal i sertifikat*)

*Napomena: Seminar je namenjen licima sa stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i odgovornim licima u firmi, koji će dobiti Sertifikat o stručnom usavršavanju. 

Seminaru mogu prisustvovati i druga zainteresovana lica. 

Rok za uplatu u periodu do 25.3.2018. 

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem e-maila dejan.tomic@siga.org.rs ili na tel. 063/263-989, ili na sajtu www.siga.org.rs

Svim prijavljenim učesnicima seminara biće dostavljena Agenda seminara sa temama i zlagačima. 

Prijavu preuzmite na  www.siga.org.rs.

PREUZMITE: Pozivno pismo